De sportwereld voor het hbo

Het boek De sportwereld voor het hbo biedt een systematische introductie in de sportwereld. De methode bevat studiemateriaal voor sportgerelateerde hbo-opleidingen, zoals aan opleidingen voor bewegingsonderwijs, sportkunde, sport- en beweegmanagement, sportmarketing, sportbeleid, sportcommunicatie, sportjournalistiek en sporteventmanagement.

Het boek bestaat uit zes hoofdstukken. Het begint met een inleidend hoofdstuk over het wezen van de sport. Daarna volgt een hoofdstuk over de geschiedenis van de moderne sport. Hoofdstuk drie heeft sportethiek als onderwerp. De geschiedenis van de Olympische Spelen komt aan de orde in hoofdstuk 4. De laatste twee hoofdstukken gaan over bewegen. Hoofdstuk vijf is een inleiding op het begrip ‘bewegen’ en geeft een overzicht van onderzoeksgegevens over beweeggedrag in Nederland. Het laatste hoofdstuk betreft het bewegingsonderwijs in Nederland.

Elk hoofdstuk wordt afgesloten met verwerkingsopdrachten (vragen, opdrachten en debatstellingen) en de noten. Over de gehele methode verspreid zijn diverse cases opgenomen uit de sportwereld. Speciaal met het oog op zelfstandig studeren is een uitgebreide index toegevoegd.

De papieren uitgave wordt ondersteund door het twitteraccount @sportwereldhbo en de website www.sportwereldhbo.nl. Deze site bevat onder meer een sportquiz en een oefentoets.

Adviseurs

Adviseurs bij dit boek zijn diverse deskundigen uit het onderwijs en de sportwereld:

Olivier de Hon                        Dopingautoriteit

Thijs Kemmeren                     Stichting ‘De sportwereld’

Inger Quanjel                          HAN Sport en Bewegen, Sportkunde

Herman Verveld                     Hogeschool Windesheim, CALO Zwolle

Jurryt van de Vooren              Sportgeschiedenis.nl en stichting ‘De sportwereld’

Inhoudsopgave van het boek:

Hoofdstuk 1   Wat is sport?                                                                        

Paragraaf 1      Inleiding

Paragraaf 2      De relevantie van de vraag naar het wezen van de sport

Paragraaf 3      Het dubbelkarakter van sport

Paragraaf 4      Het wezen van sport

Paragraaf 5      De sportfamilie

Paragraaf 6      Categorisering van sport

Paragraaf 7      Motieven om te sporten

Paragraaf 8      Verwerking

 

Hoofdstuk 2   Geschiedenis van de moderne sport

Paragraaf 1      Inleiding

Paragraaf 2      De negentiende eeuw: opkomst van de moderne sport

Paragraaf 3      Sport in het begin van de twintigste eeuw

Paragraaf 4      Sport in het interbellum

Paragraaf 5      Sport in de Tweede Wereldoorlog

Paragraaf 6      Sport na de Tweede Wereldoorlog

Paragraaf 7      Verwerking

 

Hoofdstuk 3   Sport en ethiek

Paragraaf 1      Inleiding                                                                                             

Paragraaf 2      Ethiek

Paragraaf 3      Traditionele sportethiek en moderne sportmoraal

Paragraaf 4      Fair Play

Paragraaf 5      Sport en doping

Paragraaf 6      Verwerking

 

Hoofdstuk 4   De Olympische Spelen

Paragraaf 1      Inleiding

Paragraaf 2      Olympische Spelen in de Griekse Oudheid

Paragraaf 3      Ontstaan en ontwikkeling van de moderne Olympische Spelen

Paragraaf 4      Olympische organisatie, symbolen en rituelen

Paragraaf 5      Beginfase van de Olympische Spelen (embryonale fase)

Paragraaf 6      Groeifase van de Olympische Spelen in het interbellum

Paragraaf 7      Olympische Spelen en de sportieve wapenwedloop (1948-1964)

Paragraaf 8      Bijna-dood ervaring van de Olympische Spelen (1968-1988)

Paragraaf 9      Commercialisering van de Olympische Spelen vanaf 1988

Paragraaf 10    Toekomst van de Olympische Spelen

Paragraaf 11    Verwerking

 

Hoofdstuk 5   Bewegen en beweeggedrag              

Paragraaf 1      Inleiding

Paragraaf 2      Bewegen

Paragraaf 3      Bewegen en gezondheid

Paragraaf 4      De feiten over bewegen in Nederland

Paragraaf 5      Beleid om bewegen van burgers te stimuleren

Paragraaf 6      Verwerking

 

Hoofdstuk 6   Bewegingsonderwijs

Paragraaf 1      Inleiding

Paragraaf 2      Geschiedenis van het bewegingsonderwijs

Paragraaf 3      Visies op het bewegingsonderwijs

Paragraaf 4      De plaats van het vak in het Nederlands onderwijs

Paragraaf 5      Opleidingen voor bewegingsonderwijs en -begeleiding

Paragraaf 6      Beroepsvereniging KVLO

Paragraaf 7      Beroepsprofiel Leraar Lichamelijke oefening

Paragraaf 8      De beroepsethiek van de leraar Lichamelijke opvoeding

Paragraaf 9      Verwerking

 

Meer informatie en bestellen:

Voor meer informatie en bestellen surf naar: De sportwereld voor het hbo