Quiz

Deze quiz bevat vragen die betrekking hebben op kennis van sport; organisatie en structuur van de sport; prestaties van sporters; bijnamen in de sport; geschiedenis van de sport; Olympische Spelen; sportinfrastructuur; sociale aspecten van sport en sportbeleid in Nederland.

De quiz bestaat uit 25 vragen. Er is één spelregel: u raadpleegt geen externe bronnen en speelt de quiz ‘uit uw hoofd’. Door u te houden aan deze spelregel, doet u recht aan een kernwaarde van de sport, namelijk Fair Play.

Om u daarbij wat te helpen, is de invultijd van de quiz op vijf minuten gesteld. Gaat u daar overheen dan kunt u geen goede antwoorden meer scoren.

Start de quiz

Top 10

Er zijn nog geen scores vastgelegd