Quiz

Deze quiz bevat vragen die betrekking hebben op kennis van sport; organisatie en structuur van de sport; prestaties van sporters; bijnamen in de sport; geschiedenis van de sport; Olympische Spelen; sportinfrastructuur; sociale aspecten van sport en sportbeleid in Nederland.

De quiz bestaat uit 25 vragen. Er is één spelregel: u raadpleegt geen externe bronnen en speelt de quiz ‘uit uw hoofd’. Door u te houden aan deze spelregel, doet u recht aan een kernwaarde van de sport, namelijk Fair Play.

Om u daarbij wat te helpen, is de invultijd van de quiz op vijf minuten gesteld. Gaat u daar overheen dan kunt u geen goede antwoorden meer scoren.

Start de quiz

Top 10

  1. Kees Tester (21 goed)
  2. Monica (18 goed)
  3. Judith (16 goed)
  4. Hugo (15 goed)
  5. Ev3 (15 goed)
  6. Jurryt (14 goed)
  7. Henk Bos (14 goed)
  8. Bart (13 goed)
  9. Floris Brinkman (13 goed)
  10. Gerard (11 goed)