Het sportbeleid voor het hbo

Het sportbeleid voor het hbo

Het boek Het sportbeleid voor het hbo is een uitgave over sportbeleid. Het is geschikt als leermiddel voor het vak ‘sportbeleid’ op sportgerelateerde hbo-opleidingen. Te denken valt aan opleidingen voor sportkunde, sportbeleid, sportmarketing, sportmanagement, sporteventmanagement, bewegingsonderwijs, sportcommunicatie en sportjournalistiek.

Het boek bestaat uit acht hoofdstukken. Het begint met een inleidend hoofdstuk over de organisatie van de Nederlandse sportwereld. Daarna volgen drie hoofdstukken over sportbeleid: een inleidend hoofdstuk; geschiedenis van het sportbeleid; huidig sportbeleid NOC*NSF, rijksoverheid en gemeenten. Vervolgens vier hoofdstukken over onderwerpen die het sportbeleid in Nederland raken: sportparticipatie, de sportvereniging, sociale functies van sport; sport, commercie en media.

Elk hoofdstuk wordt afgesloten met verwerkingsopdrachten (vragen, opdrachten en debatstellingen) en de noten. Over de gehele methode verspreid zijn diverse cases opgenomen uit de sportwereld. Speciaal met het oog op zelfstandig studeren is een uitgebreide index toegevoegd.

Deze uitgave wordt ondersteund door het twitteraccount @sportbeleidhbo en de website www.sportwereldhbo.nl. Deze site bevat onder meer een sportquiz en een oefentoets.

 

Adviseurs

Adviseurs bij dit boek zijn diverse deskundigen uit het onderwijs en de sportwereld:

Nout van Beckhoven Fontys Economische Hogeschool Tilburg
Mark van den Heuvel Fontys Economische Hogeschool Tilburg
Martijn Musters Fontys Economische Hogeschool Tilburg
Bonne Postma Fontys Economische Hogeschool Tilburg
Hans Slender Fontys Economische Hogeschool Tilburg
Geert Slot NOC*NSF
Marijke Slotboom Fontys Sporthogeschool
Jos Vonk Fontys Economische Hogeschool Tilburg
Edwin Wagtmans Fontys Economische Hogeschool Tilburg
Jeroen Weijermars Johan Cruyff Academy Amsterdam

Hoofdstuk 1   Organisatie van de Nederlandse sportwereld

Paragraaf 1      Inleiding

Paragraaf 2      De georganiseerde sport

Paragraaf 3      Commerciële sport- en beweegorganisaties

Paragraaf 4      Sportaccommodaties

Paragraaf 5      Overheid en sport

Paragraaf 6      Belangenorganisaties in de sportwereld

Paragraaf 7      Dienstverleners in de sportwereld

Paragraaf 8      Opleidingen voor sport en bewegen

Paragraaf 9      Ideële instellingen op het gebied van sport

Paragraaf 10    De sportgoederenindustrie en -handel

Paragraaf 11    De sportreizenbranche

Paragraaf 12    Sportmedia

Paragraaf 13    Verwerking

 

Hoofdstuk 2   Sportbeleid

Paragraaf 1      Inleiding

Paragraaf 2      Wat is sport?

Paragraaf 3      Wat is beleid?

Paragraaf 4      De beleidscyclus

Paragraaf 5      Wie maken sportbeleid?

Paragraaf 6      Een sportbeleidsplan maken

Paragraaf 7      Verwerking

 

Hoofdstuk 3   Geschiedenis van sportbeleid

Paragraaf 1      Inleiding

Paragraaf 2      Sportbeleid tot de Tweede Wereldoorlog

Paragraaf 3      Sportbeleid tijdens en na de Tweede Wereldoorlog

Paragraaf 4      Sportbeleid van 1960 tot 2000

Paragraaf 5      Sportbeleid vanaf 2000 tot 2014

Paragraaf 6      Sportbeleid vanaf 2014

Paragraaf 7      Belangrijke ontwikkelingen na de oorlog samengevat

Paragraaf 8      Verwerking

 

Hoofdstuk 4   Huidig sportbeleid NOC*NSF, rijksoverheid en gemeenten

Paragraaf 1      Inleiding

Paragraaf 2      Veranderingen in de sportsamenleving

Paragraaf 3      Huidig sportbeleid van NOC*NSF

Paragraaf 4      Huidig sportbeleid van de rijksoverheid

Paragraaf 5      Huidig sportbeleid van de gemeenten

Paragraaf 6      Verwerking

 

Hoofdstuk 5   Sportparticipatie

Paragraaf 1      Inleiding

Paragraaf 2      Actieve deelname aan sport in Nederland

Paragraaf 3      Het sociaal profiel van de actieve sporter

Paragraaf 4      Passieve deelname aan sport

Paragraaf 5      Verwerking

 

Hoofdstuk 6   De sportvereniging

Paragraaf 1      Inleiding

Paragraaf 2      Wat is een sportvereniging?

Paragraaf 3      Vrijwilligers in de sportvereniging

Paragraaf 4      De huidige staat van de sportvereniging

Paragraaf 5      De sportvereniging: deel van het maatschappelijke middenveld

Paragraaf 6      Reflectie: het bestaansrecht van de sportvereniging

Paragraaf 7      Toekomstbestendige sportvereniging

Paragraaf 8      Verwerking

 

Hoofdstuk 7   Sociale functies van sport

Paragraaf 1      Inleiding

Paragraaf 2      De gezondheidsfunctie van sport

Paragraaf 3      De identificatiefunctie van sport

Paragraaf 4      De statusfunctie van sport

Paragraaf 5      De opvoedende functie van sport

Paragraaf 6      De socialisatiefunctie van sport

Paragraaf 7      De cohesiefunctie van sport

Paragraaf 8      De integratiefunctie van sport

Paragraaf 9      De politieke en militaire functie van sport

Paragraaf 10    De economische functie van sport

Paragraaf 11    Verwerking

 

Hoofdstuk 8   Sport, commercie en media

Paragraaf 1      Inleiding

Paragraaf 2      Sport en economie

Paragraaf 3      Commercialisering van de sport

Paragraaf 4      Belangrijke disciplines in de sportbusiness

Paragraaf 5      Twee modellen om sportcompetities te organiseren

Paragraaf 6      Sportmedia

Paragraaf 7      Mediasport

Paragraaf 8      Verwerking

 

Meer informatie en bestellen:

Voor meer informatie en bestellen surf naar: Het sportbeleid voor het hbo