Jan de Leeuw

Jan de Leeuw

Jan de Leeuw is (mede)eigenaar van Tekstburo De Leeuw & Partners VOF (TDL). Kernactiviteit van dit bedrijf is het ontwikkelen van leermiddelen op het gebied van ethiek, bedrijfsethiek, sportbusiness & ethiek, levensbeschouwing en de sportwereld. Daarnaast houdt het bedrijf zich bezig met opleiding, scholing en advisering op dezelfde terreinen.

Jan de Leeuw deed (en doet) opdrachten voor Business School Nederland, Centrum voor Didactiek (Vlaams Verbond van het Katholiek Onderwijs), Hogeschool van Utrecht, Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO), Mulier Instituut, Newport Business Academy, Radboud Stichting, Teleac/NOT (SchoolTV), SOMT University of Physiotherapy, Universiteit Antwerpen (UFSIA), uitgeverij Arko Sports Media, uitgeverij Damon, uitgeverij Damon Educatief, uitgeverij Edu-Actief, Universiteit van Tilburg & Stichting Lezen, Vereniging voor Docenten Levensbeschouwing (VDL).

Jan de Leeuw verzorgde meer dan tweehonderd publicaties waaronder 135 boeken. Hij publiceert met regelmaat op sportsites: www.sportnext.nl, www.sportknowhowxl.nl, www.sportenstrategie.nl en www.sportgeschiedenis.nl.

Van 1986 tot 2018 werkte Jan de Leeuw bij Fontys Hogescholen in het hoger beroepsonderwijs bij lerarenopleidingen en de opleidingen SPECO en Johan Cruyff Academy. Van 1992 tot 2018 organiseerde hij voor Fontys Hogescholen acht conferenties en symposia over verschillende onderwerpen: beroepsethiek, bedrijfsethiek, management, sportbusiness en sportmarketing.

Jan de Leeuw was oprichter en vijftien jaar secretaris van de Businessclub Vrienden Van SPECO (BVVS). Samen met Thijs Kemmeren droeg hij tien jaar verantwoordelijkheid voor het Honours Programme ‘Sportwereld’ van Fontys Economische Hogeschool Tilburg.
Jan de Leeuw was in 2008 winnaar van de Fontys Kennisprijs. Hij is erelid van de Businessclub Vrienden Van SPECO (BVVS) vanwege zijn verdiensten als oprichter en secretaris van het bestuur.

Twitter: @sportwereldhbo en @sportbeleidhbo.
LinkedIn: Jan de Leeuw.